Quạt hút công nghiệp

Quạt hút công nghiệp là thiết bị hỗ trợ lưu chuyển không khí từ bên ngoài vào trong tòa nhà. Bằng cách sử dụng quạt hút công nghiệp, các không khí tù đọng, ô nhiễm khói bụi sẽ được đưa ra bên ngoài và những luồng không khí tươi mới từ bên ngoài sẽ được đưa vào.