QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO TƯỜNG

Quạt công nghiệp treo tường được lắp đặt cố định trên tường, tối ưu không gian, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp. Quạt công nghiệp treo tường giúp lưu chuyển không khí, tạo không khí mát mẻ.